Dienst rentmeester

dienst rentmeester

Rentmeesterschap wordt ook wel eens "privaat beheer" of "patrimonium beheer" genoemd.

 

 
Hierbij treden wij als gemandateerde op, in de plaats van de eigenaar, in zijn relatie tot een huurder of huurders. 

 

De meeste administratieve en praktische rompslomp die je als eigenaar hebt, wordt door ons uitgevoerd:

  • passen de wettelijk voorziene indexeringen toe;

  • Wij ontvangen de huur en alle verschuldigde bedragen en storten die door; 

  • lossen de dagdagelijkse problemen met huurders op.

Jaarlijks wordt een financieel overzicht opgemaakt van kosten en baten, zodat de eigenaar vrij eenvoudig zijn rendement kan berekenen. 

 

Het is evident dat de kennis van de afdeling beheer ook hier zijn waarde bewijst.


Wij vertegenwoordigen de eigenaars op alle vlakken behalve bij de gerechtelijke diensten.


Een schriftelijke opdracht vanwege de eigenaar zorgt ervoor dat onze taken duidelijk zijn.