Digitale-Certificatie

  A) Digitale handtekening.

 Door de digitale handtekening wordt vermoed dat het bericht van de verzender authentiek en integer is.

1.     Authentiek

Een door de ontvanger geverifieerde digitale handtekening geeft hem het vertrouwen dat de zender van het bericht inderdaad degene is wiens naam als afzender in het bericht staat. De afzender tekent het bericht met zijn/haar geheime sleutel de ontvanger verifieert met de publieke sleutel van de afzender.

2.     Integer

De afzender en de ontvanger willen er beide zeker van zijn dat een bericht niet veranderd is tijdens de transmissie. In bijvoorbeeld een financiële scenario is het belangrijk te kunnen bepalen of onderweg niet een paar nullen aan een bedrag zijn toegevoegd. De ontvanger kan daartoe een controleberekening maken, zodat hij kan vast stellen of tussen verzending en ontvangst een wijziging van het bericht heeft plaatsgevonden.

B) Digitale versleuteling.

Bij asymmetrische versleuteling wordt gebruik gemaakt van twee aparte sleutels: één sleutel wordt gebruikt om de informatie te coderen (publieke sleutel) en de tweede sleutel om de informatie weer te decoderen (privé of geheime sleutel ).

Voordeel van de asymmetrische versleuteling is, dat men doordat  men zijn publieke sleutel openbaar maakt, iedereen aan hem vertrouwelijke berichten kan versturen.


C) Mijn huidige publieke digitale sleutel


( Key ID: 0x1698A64D)  zie bijlage.


D) Oude digitale sleutel ( Expired keys  - DO NOT USE) 

(key-ID:A4154B52) Expired Old key - Niet meer gebruiken aub.


 E) Hoe zelf een  digitale handtekening maken ?

Iedereen kan nu op een vrij eenvoudige manier er voor zorgen dat zijn e-mail verkeer vertrouwelijk is en blijft, een beetje vergelijkbaar met het versturen van een echte brief gewaarborgd door het  briefgeheim. Op deze manier helpen we ook het internet iets veiliger maken. 

zie http://www.gpg4win.org/

 

 

 

 

 

ċ
0x1698A64D.asc
(8k)
P Jacobs,
23 jun. 2011 15:17
ċ
P Jacobs,
23 jun. 2011 15:11